Grób Pański

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.